2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205
2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205

$550,000

2713 Shenandoah Avenue #26C, Charlotte, NC, 28205

10
Courtesy of: My Townhome